สมาคมแพทย์อาชีวเวชและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม การแพทย์แคนนาบินอยด์ และกัญชาเพื่อการวิจัย

train610905_1

train610905_2

train610905_3

train610905_4

train610905_5

train610905_6

train610905_7

train610905_8

train610905_9