คณะแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการ Pediatrics In General Pratice วันที่ 17-18 ต.ค. 62

train620829_1_1

train620829_1_2