สมาคมโรคหัวใจ จัดประชุม 12th asia pacifix heart rhythm society วันที่ 23-27 ต.ค.62

train620829_2_1

train620829_2_2